Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TN18: Chi tiết Tuynel loại A

- TN19: Chi tiết Tuynel loại B & bó ống HDPE luồn cáp

- TN20: Chi tiết ga thăm loại A

- TN21: Chi tiết ga thăm loại B

- TN22: Thống kê cốt thép ga thăm

- TN23: Bảng tổng hợp khối lượng

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

Date published: 27.07.2020 | 16:13
Available in Ebook

Chi tiết cấu tạo tuyenl kỹ thuật (Dự án Thiết kế thi công Khu dô thị mới Cổ Nhuế)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TN18: Chi tiết Tuynel loại A

- TN19: Chi tiết Tuynel loại B & bó ống HDPE luồn cáp

- TN20: Chi tiết ga thăm loại A

- TN21: Chi tiết ga thăm loại B

- TN22: Thống kê cốt thép ga thăm

- TN23: Bảng tổng hợp khối lượng

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]