Các loại mẫu thiết kế chi tiết ô bó gốc cây hè phố , hình vuông, hình tròn, lục giác, bát giác
Date published: 27.08.2014 | 08:57
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Chi tiết kết cấu bó vỉa ô gốc cây

Các loại mẫu thiết kế chi tiết ô bó gốc cây hè phố (file Cad. DWG) - Sở giao thông công chánh 

Thiết kế chi tiết điển hình bao gồm:

 - Loại ô bó gốc cây hình vuông kích thước từ 1mx1m đến 2,1mx2,1m

 - Loại hình tròn đường kính D = 1,2m đến D = 2,2m

 - Ngoài ra có thể lựa chọn  nhiều hình thù khác như lục giác bát giác để tạo nên mỹ quan hè phố và đô thị..

(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]