Tài liệu giúp các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về chi tiết lắp đặt Trạm điện 110kV
Date published: 16.04.2015 | 15:07
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Chi tiết lắp đặt Trạm điện 110kV

Chi tiết lắp đặt Trạm điện 110kV gồm 4 bản vẽ

1- Cách lắp đặt máy biến áp 110kV

2- Cách lắp đặt máy cắt 110kV

3- Cách lắp máy biến dòng 110kV

4- Cách lắp dao cách ly 110kV

5- Cách lắp sứ đứng và chống sét van 110kV

6- Cách lắp dao nối đất và chống sét van 72kV

7- Chi tiết máng cáp

Định dạng file .dwg

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]