Tài liệu giúp các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về chi tiết lắp ráp cột điện cao thế 110kV cao 21m.
Date published: 17.04.2015 | 09:06
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Chi tiết lắp ráp cột điện cao thế 110kV cao 21m

Tài liệu giúp các kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về chi tiết lắp ráp cột điện cao thế 110kV cao 21m. Chi tiết lắp ráp cột điện cao thế 110kV cao 21m gồm các bản vẽ sau:

1- Sơ đồ lắp ráp cột D111- 21m (1)

2- Sơ đồ lắp ráp cột D111- 21m (2)

3- Sơ đồ lắp ráp cột D111- 21m (3)

4- Sơ đồ lắp ráp cột D111- 21m (4)

5- Tổng hợp vật liệu

Định dạng file Autocad (.dwg)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]