Bản vẽ chi tiết tường chắn đá hộc kết hợp tường rào H=0.8-2m bao gồm các bản vẽ sau:

+ Chi tiết tường rào cao 2.4m

+ Chi tiết cấu tạo tường chắn 1m có tường rào

+ Chi tiết cấu tạo tường chắn 1.2m có tường rào

+ Chi tiết cấu tạo tường chắn 1.5m có tường rào

+ Chi tiết cấu tạo tường chắn 1.7m có tường rào

+ Chi tiết cấu tạo tường chắn 2m có tường rào

+ Khối lượng tường chắn

+ Chi tiết cột lưới chắn bóng của sân Golf

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nth)

Date published: 26.03.2015 | 17:41
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
70 EP

Chi tiết tường chắn đá hộc kết hợp tường rào H=0.8-2m

Bản vẽ chi tiết tường chắn đá hộc kết hợp tường rào H=0.8-2m bao gồm các bản vẽ sau:

+ Chi tiết tường rào cao 2.4m

+ Chi tiết cấu tạo tường chắn 1m có tường rào

+ Chi tiết cấu tạo tường chắn 1.2m có tường rào

+ Chi tiết cấu tạo tường chắn 1.5m có tường rào

+ Chi tiết cấu tạo tường chắn 1.7m có tường rào

+ Chi tiết cấu tạo tường chắn 2m có tường rào

+ Khối lượng tường chắn

+ Chi tiết cột lưới chắn bóng của sân Golf

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]