0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp - Hạng mục: Cấp nước, Trạm Bơm PCCC

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CN-MBTT: Mặt bằng tổng thể cấp nước

- CN-CTN   : Chi tiết nút cấp nước điển hình

- CN-TD      : Trắc dọc cấp nước

- CN-CT-01 : Chi tiết hố van cấp nước

- CN-CT-02 : Chi tiết xả khí – xả cặn

- CN-CT-03 : Chi tiết hố đào - ống lồng thép

- CN-CT-04 : Chi tiết gối đỡ

- CN-CT-05 : Chi tiết trụ cứu hoả

- CN-CT-06 : Chi tiết hố đồng hồ

- PC.01        : Mặt bằng định vị công trình

- PC.02        : Mặt bằng trạm bơm PCCC

- PC.03        : Mặt bằng chi tiết

- PC.04        : Mặt cắt 1-1

- PC.05        : Mặt cắt 2-2, 3-3

- PC.06        : Mặt cắt 4-4

- PC.07        : Mặt bằng trạm bơm PCCC

- PC.08        : Mặt cắt 4-4

- PC.09        : Mặt cắt 4-4

- PC.10        : Sơ đồ cấp điện động lực trạm bơm PCCC

- PC.11        : Sơ đồ cấp điện điều khiển trạm bơm PCCC

- PC.12        : Chi tiết bể chứa PCCC bể số 01

- PC.13        : Chi tiết bể chứa PCCC bể số 02

- PC.14        : Chi tiết bể chứa

- PC.15        : Chi tiết bể chứa

- PC.16        : Chi tiết bể chứa

- PC.17        : Chi tiết bể chứa

- PC.18        : Mặt bằng kết cấu

- PC.19        : Bảng thống kê thiết bị vật tư

Định dạng tài liệu:(.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi