0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư- hạng mục: cảnh quan công viên

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

- XD-CX02-01: Mặt bằng định vị xây dựng

- XD-CX02-02: Mặt bằng bố trí vật liệu khu CX - 02

- XD-CX02-03: Mặt bằng trang thiết bị khu CX - 02

- XD-CX02-04: Chi tiết kẻ vạch vôi sân bóng                    

- XD-CX02-05: Chi tiết giàn hoa khu CX-02

- XD-CX02-06: Chi tiết chân cột khu CX - 02

- XD 03-01: Mặt bằng bố trí vật liệu khu CX- 03

- XD 03-02: Mặt bằng định vị xây dựng khu CX-03

- XD 09-05: Chi tiết giàn hoa khu CX-09

- XD 09-06: Chi tiết chân cột khu CX-09

- TNM-23: Mặt bằng thoát nước mặt khu CX-02

- TNM-24: Mặt bằng thoát nước mặt khu CX-03

- TNM-25: Mặt bằng Thoát nước mặt khu CX-04

- TNM-26: Mặt bằng Thoát nước mặt khu CX-10

- TNM-27: Mặt bằng Thoát nước mặt khu CX-05,06,07,08

- CNT-01: Mặt bằng cấp nước tưới khu công viên (CX)

- CNT-04: Chi tiết cấp nước tưới 2

- CNT-02: Mặt bằng tọa độ vị trí đầu chờ cấp nước

- CNT-03: Chi tiết cấp nước tưới 1

- CNT-05: Trắc dọc đoạn tuyến từ cọc 1 đến cọc 5

- CNT-06: Trắc dọc đoạn tuyến từ cọc 6 đến cọc 9

- CTN-07: Trắc dọc đoạn tuyến từ cọc 10 đến cọc 14

- CNT-08: Thống kê vật tư cấp nước tưới

- GT-01: Mặt bằng tuyến đường dạo khu công viên (CX)

- GT-02: Mặt bằng bố trí kết cấu áo sân đường

- GT-03: Mặt bằng bố trí mặt cắt giao thông

- GT-04: Chi tiết mặt cắt giao thông 1

- GT-05: Chi tiết mặt cắt giao thông 2

- GT-06: Mặt bằng bố trí ghế ngồi, thùng rác, tấm bê tông rải sỏi khu công viên (CX)

- TT-03: Mặt bằng cao độ các khu công viên (CX)

- TT-03A: Mặt bằng tính toán khối lượng san nền 1

- TT-03B: Mặt bằng tính toán khối lượng san nền 2

- TT-03C: Bảng tính khối lượng san nền

- TT-00: Mặt bằng tổng thể dự án Bích Động

- TT-01: Mặt bằng tổng thể khu công viên (CX)

- TNM-02: Chi tiết ga thu nước loại 1

- TNM-03: Chi tiết ga thu nước loại 2

- TNM-04: Chi tiết ga thu nước loại 3

- TNM-05: Chi tiết ga thu nước loại 4

- TNM-06: Chi tiết ga thu nước loại 5

- TNM-07: Chi tiết ga thu nước loại 6

- TNM-08: Chi tiết ga thu nước loại 7

- TNM-09: Chi tiết ga thu nước loại 8

- TNM-10: Chi tiết ga thu nước loại 9

- TNM-11: Chi tiết ga thu nước loại 10

- TNM-12: Chi tiết ga thu nước loại 11

- TNM-13: Chi tiết ga thu nước loại 12

- TNM-14: Chi tiết ga thu nước loại 13

- TNM-15: Chi tiết ga thu nước loại 14

- TNM-16: Chi tiết ga thu nước loại 15

- TNM-17: Mặt cắt đào đắp ống, Mặt cắt bố trí hố ga

-TNM-18: Chi tiết nút

- TNM-19: Chi tiết ga đấu nối

- TNM-01: Mặt bằng thoát nước mưa khu CX9

- TNM-20: Trắc dọc tuyến 1+2

- TNM-21: Trắc dọc tuyến 3+4+5

- TNM-22: Trắc dọc tuyến 6+7

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg);(pdf)

 (nvt-upweb-acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi