Cầu, thiết kế cầu, thi công cầu, cầu dự ứng lực, dự ứng lực, giao thông, cầu đường, đường, đồ án cầu, đồ án thiết kế cầu, thiết kế cầu đường, cầu vượt sông, cầu vượt suối, cầu b
Date published: 02.06.2017 | 12:37
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
300 EP

Hồ sơ thiết kế thi công Cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực, chiều dài nhịp 24,5M mặt cắt chữ I - Khổ cầu 40M

- Hồ sơ thiết kế thi công Cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực, chiều dài nhịp 24,5m mặt cắt chữ I, bao gồm đầy đủ các Bản vẽ chi tiết thiết kế và Thuyết minh tín toán như sau:

Sản phẩm thiết kế đã được thi công xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, hồ sơ sản phẩm được - Chủ đầu tư đánh giá rất cao về giải pháp thiết kế, về quy cách thể hiện hồ sơ, tiết kiệm chi phí và thuận lợi cho thi công xây dựng.

-Chi tiết danh mục hồ sơ bản vẽ, thông tin về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình xem chi tiết bên dưới.

1- Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình:

-Quy mô: Vĩnh cửu

-Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tải trọng: Tải trọng HL-93 theo tiêu chuẩn thiết kế cầu TCN 272-05 ,

Người trên lề bộ hành 300 kG/m2;

Kết cấu nhịp: BTCT Dự ứng lực : 24.54m, mặt cắt chữ  I;

Kết cấu mố: Mố cầu bằng BTCT, cọc BTCT ;

Vận tốc thiết kế :                 Vận tốc thiết kế 60km/h;

Tiêu chuẩn về yếu tố hình học là cấp III đồng bằng;

Tải trọng thiết kế là trục đơn :  12 tấn;

Phần xe chạy  : 2 x 4.00 m + 2 x 4.00m = 16.0 m
Lề khác mức  : 1 x 3.75 m + 1 x 3.75 m = 7.50 m
Lan can tay vịn  : 1 x 0.25 m + 1 x 0.25 m = 0.50 m
Lan can tay vịn bên trái  : 1 x 0.50 m + 1 x 0.50 m = 1.00 m
Dải phân cách giữa      : 1 x 15.0 m = 15.00 m
Tổng cộng      = 40.00 m 

 

2- Danh mục hồ sơ:

- Thuyết minh thiết kế

- Bản vẽ

1-Trắc dọc và Bình đồ cầu

2-Sơ đồ bố trí chung cầu

3-Bố trí đầu mố và gia cố lòng suối

4-Cấu tạo cọc BTCT 40x40cm, chiều sâu 24m

5-6-Chi tiết cấu tạo cốt thép mố cầu

7-Chi tiết cấu tạo dầm 24,54m

8-Chi tiết cấu tạo dầm ngang

9-Chi tiết khe co giãn, Bố trí bản mặt cầu

12-Bản bê tông sau mố, tôn sóng, bê tông bảo vệ mặt cầu

13-Trắc ngang đại diện đường đầu cầu

14-Mặt cắt ngang chi tiết đoạn đầu cầu

15-Gia cố taluy đường đầu cầu

16-Sơ đồ biện pháp tổ chức thi công cầu

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), Thuyết minh file Word (.doc)

Click để Xem thêm Hồ sơ thiết kế thi công Cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực, chiều dài nhịp 24,5m mặt cắt chữ I- Khổ cầu 12M 

 

 

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]