Thông tin dự án

Nội dung tài liệu: xem chi tiết tại phần mục lục tóm bắt bên dưới

Mục tiêu của dự án

Tạo sự lưu thông thông suốt tuyến giao thông liên huyện, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu giao thông trong khu vực và góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương. 

Tài trợ chính cho dự án được huy động từ :

+ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh và vốn đối ứng của Nhà đầu tư

Với mức tổng vốn đầu tư (bao gồm lãi vay) là 53,123,000,000 đồng, trong đó:

-Vốn đối ứng: 28,723,000,000 đồng chiếm 53%.

-Vốn vay Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh: 24,400,000,000 đồng chiếm 47%.

 

Định dạng tài liệu: Thuyết minh Dự án đầu tư file word(.doc)

(b)

Date published: 07.10.2017 | 23:34
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
100 EP

Mẫu thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Cầu theo hình thức BOT

Thông tin dự án

Nội dung tài liệu: xem chi tiết tại phần mục lục tóm bắt bên dưới

Mục tiêu của dự án

Tạo sự lưu thông thông suốt tuyến giao thông liên huyện, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu giao thông trong khu vực và góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương. 

Tài trợ chính cho dự án được huy động từ :

+ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh và vốn đối ứng của Nhà đầu tư

Với mức tổng vốn đầu tư (bao gồm lãi vay) là 53,123,000,000 đồng, trong đó:

-Vốn đối ứng: 28,723,000,000 đồng chiếm 53%.

-Vốn vay Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh: 24,400,000,000 đồng chiếm 47%.

 

Định dạng tài liệu: Thuyết minh Dự án đầu tư file word(.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]