0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu dân cư thương mại Chợ Mới thị trấn Bích Động – Hạng mục: Cấp điện chiếu sáng

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CSCQ-BV-02: Bảng thống kê khối lượng

- CSCQ-BV-03: Bảng ký hiệu

- CSCQ-BV-04: Sơ đồ nguyên lý tủ ĐK CX9

- CSCQ-BV-05: Sơ đồ phân pha tủ ĐK CX9

- CSCQ-BV-06: Sơ đồ nguyên lý tủ ĐK CX2

- CSCQ-BV-07: Sơ đồ phân pha tủ ĐK CX2

- CSCQ-BV-08: Sơ đồ nguyên lý tủ ĐK CX3

- CSCQ-BV-09: Sơ đồ phân pha tủ ĐK CX3

- CSCQ-BV-10: Mặt bằng tổng thể khu CX9

- CSCQ-BV-11: Mặt bằng tổng thể chiếu sáng cảnh quan khu CX9

- CSCQ-BV-12: Mặt bằng định vị toạ độ đèn chiếu sáng cảnh quan CX9

- CSCQ-BV-13: Mặt bằng tổng thể khu CX2

- CSCQ-BV-14: Mặt bằng tổng thể chiếu sáng cảnh quan khu CX2

- CSCQ-BV-15: Mặt bằng định vị toạ độ đèn chiếu sáng cảnh quan CX2

- CSCQ-BV-16: Mặt bằng tổng thể khu CX3

- CSCQ-BV-17: Mặt bằng tổng thể chiếu sáng cảnh quan khu CX3

- CSCQ-BV-18: Mặt bằng định vị toạ độ đèn chiếu sáng cảnh quan CX3

- CSCQ-BV-19: Chùm đèn 4 bóng

- CSCQ-BV-20: Mặt cắt điển hình vị trí đèn chùm 4 bóng

- CSCQ-BV-21: Đèn nấm cây thông

- CSCQ-BV-22: Mặt cắt điển hình vị trí đèn cây thông

- CSCQ-BV-23,24: Tủ điều khiển

- CSCQ-BV-25: Rãnh cáp ngầm

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi