0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thuỷ – Hạng mục: Cấp nước

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CN-01: Tổng mặt bằng cấp nước

- BĐ-TD-01-05: Bình đồ, trắc dọc tuyến N6

- BĐ-TD-06-14: Bình đồ trắc dọc tuyến D1, N1, N1A

- BĐ-TD-15-17: Bình đồ, trắc dọc tuyến D2

- BĐ-TD-18-19: Bình đồ, trắc dọc tuyến N3

- BĐ-TD-20-32: Bình đồ trắc dọc tuyến ống dịch vụ

- CT-01: Chi tiết đấu nối nút, mặt cắt mương

- CT-02: Chi tiết van chặn

- CT-03: Chi tiết van xả khí

- CT-04: Chi tiết hố van xả cặn

- CT-05: Chi tiết gối đỡ tê, cút

- CT-06: Trụ chữa cháy điển hình, thống kê khối lượng

- CT-07: Chi tiết lắp đặt ống qua đường, thống kê

- CT-08: Xây dựng và lắp đặt thiết bị hố đồng hồ DN80

- CT-09: Chi tiết đấu nối nước vào công trình

- CT-10-15: Mặt cắt ngang điển hình

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi