0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thuỷ – Hạng mục: Mương hoàn trả

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- GT-KE-01: Mặt cắt ngang điển hình hoàn trả mương

- GT-KE-02: Cấu tạo kè sông Cầu Rào

- GT-KE-03: Chi tiết lan can

- GT-KE-04: Mặt bằng mương hoàn trả

- GT-KE-05: Mặt bằng chi tiết lát hè

- GT-KE-06: Chi tiết lát mái kè đặc biệt

- GT-KE-07: Chi tiết viên bê tông các đoạn đặc biệt

- GT-KE-08: Mặt bằng đào cải mương

- GT-KE-09: Bình đồ - Trắc dọc kè đoạn 1

- GT-KE-10: Trắc ngang kè đoạn 1

- GT-KE-11: Bình đồ - Trắc dọc kè đoạn 2

- GT-KE-12: Trắc ngang kè đoạn 2

- GT-KE-13: Bố trí chung cống hộp BxH=2x(2.5x2.5)m

- GT-KE-14: Cấu tạo cống hộp BxH=2x(2.5x2.5)m

- GT-KE-15: Miệng xả BxH=2x(2.5x2.5)m

- GT-KE-16: Chi tiết đắp đất quang cống hộp BxH=2x(2.5x2.5)m

- PD-01: Mặt bằng phá dỡ

- PD-02: Mặt cắt ngang kè đá hiện trạng

- PD-03: Cấu tạo cống hộp phá dỡ

- KL-01: Tổng hợp khối lượng

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi