0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây mương Phóng Thuỷ – Hạng mục: Thoát nước thải

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- MB-01: Tổng mặt bằng thoát nước

- BĐ-TD-01-18: Bình đồ, trắc dọc thoát nước

- CTT-01A,B,C: Cấu tạo ga thăm loại 1

- CTT-02A,B,C: Cấu tạo ga thăm loại 2

- CTT-03A,B,C: Cấu tạo ga thăm loại 3

- CTT-04A,B,C: Cấu tạo ga thăm loại 4

- CTT-05A,B,C: Cấu tạo ga thăm loại 5

- CTT-06A,B,C: Cấu tạo ga thăm loại 6

- CTT-07A,B,C: Cấu tạo ga thăm loại 7

- CTT-08A,B,C: Cấu tạo ga thăm loại 8

- CTT-09: Mặt bằng, chi tiết đấu nối vào ga hiện trạng

- CTT-10: Sơ đồ đấu nối hộ gia đình

- CTT-11: Phương pháp nối ống HDPE

- CTT-12: Mặt cắt ngang điển hình chôn cống, ga, thống kê

- CTT-13-18: Mặt cắt ngang điển hình

- CTT-19-24: Công nghệ trạm bơm nước thải

- KC-01-08: Kết cấu trạm bơm nước thải

- CD-01-08: Cấp điện trạm bơm nước thải

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi