Bản vẽ thiết kế biện pháp thi công nhà để xe bánh ngoài trời với kích thước 44m x 97m bao gồm đầy đủ các phần như sau:

+ Phần bản vẽ biện pháp thi công

-Phương pháp định vị bu lông móng

-Mặt bằng thi công lắp dựng cột nhà xe

-Mặt cắt lắp dựng cột

-Thi công lắp dựng xà gồ, mái

+ Phần bản vẽ An toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

-An toàn khi hàn hồ quang

-An toàn vệ sinh môi trường-

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 09.04.2015 | 23:34
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Bản vẽ thiết kế biện pháp thi công nhà để xe hai bánh ngoài trời

Bản vẽ thiết kế biện pháp thi công nhà để xe bánh ngoài trời với kích thước 44m x 97m bao gồm đầy đủ các phần như sau:

+ Phần bản vẽ biện pháp thi công

-Phương pháp định vị bu lông móng

-Mặt bằng thi công lắp dựng cột nhà xe

-Mặt cắt lắp dựng cột

-Thi công lắp dựng xà gồ, mái

+ Phần bản vẽ An toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

-An toàn khi hàn hồ quang

-An toàn vệ sinh môi trường-

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]