0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Chi tiết cấu tạo tường rào khu xử lý chất thải rắn

Hồ sơ thiết kế thi công tường rào khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại bao gồm 2 Bản vẽ file Autocad (.dwg) như sau:

1.Mặt bằng bố trí tường rào

2. Chi tiết móng tường rào

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi