Chi tiết cấu tạo tường rào khu xử lý chất thải rắn
Date published: 24.01.2018 | 13:01
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
30 EP

Chi tiết cấu tạo tường rào khu xử lý chất thải rắn

Hồ sơ thiết kế thi công tường rào khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại bao gồm 2 Bản vẽ file Autocad (.dwg) như sau:

1.Mặt bằng bố trí tường rào

2. Chi tiết móng tường rào

 (Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]