0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
60 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 6: Chi tiết giằng, cột, dầm cẩu trục

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 6: Chi tiết giằng, cột, dầm cẩu trục bao gồm đầy đủ các nội dung như:

Phần bản vẽ chi tiết cột

- Mặt bằng định vị bulong móng

- Chi tiết cấu tạo cột (13 loại)

Phần bản vẽ chi tiết giằng

- Mặt bằng khung

- Mặt đứng khun

- Mặt bằng dầm cẩu trục

- Mặt bằng giằng mái

- Mặt bằng giằng cột

- Mặt bằng xà gồ mái

- Xà gồ thưng biên

- Giằng cột trục giữa các trục (5 loài giằng)

- Giằng cột hồi

Phần bản vẽ chi tiết dầm cẩu trục

- Dầm cẩu trục 30T

- Dầm cẩu trục 20T

- Dầm cẩu trục 10T

- Thống kê khối lượng thép

- Chi tiết mã xà gồ

- Chi tiết các liên kết

- Chi tiết các bản mã cột dày từ 8-25

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây:

Phần 1: Kiến trúc, đường nội bộ và hệ thống chiếu sáng

Phần 2: Tường rào, nhà bảo vệ

Phần 3: Nhà điều hành

Phần 4: Chống sét và cấp điện chiếu sáng

Phần 5: Kết cấu móng nhà xưởng sản xuất chính

Phần 6: Chi tiết giằng, cột, dầm cẩu trục nhà xưởng sản xuất chính

Phần 7: Chi tiết kèo, xà gồ, cửa mái nhà xưởng sản xuất chính

Phần 8: Chi tiết cửa nhà xưởng sản xuất chính

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi