Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M- Phần I: Kết cấu móng bao gồm đầy đủ các nội dung như:

 - Mặt bằng kết cấu móng

- Mặt bằng giằng móng tường ngăn

- Chi tiết cấu tạo móng (3 loại) và thống kê khối lượng

- Chi tiết cấu tạo bể phốt (2M x 2.7M)      

- Mặt bằng giằng tường

- Cấu tạo giằng tường, cấu tạo mái khu vệ sinh

- Mặt bằng định vị bu lông

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây:

Phần I: Kết cấu móng

Phần II: Kết cấu khung

Phần III: Kết cấu mái

Phần IV: Tổ chức thi công và an toàn lao động

(b)

Date published: 20.04.2015 | 17:13
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M- Phần I: Kết cấu móng

Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M- Phần I: Kết cấu móng bao gồm đầy đủ các nội dung như:

 - Mặt bằng kết cấu móng

- Mặt bằng giằng móng tường ngăn

- Chi tiết cấu tạo móng (3 loại) và thống kê khối lượng

- Chi tiết cấu tạo bể phốt (2M x 2.7M)      

- Mặt bằng giằng tường

- Cấu tạo giằng tường, cấu tạo mái khu vệ sinh

- Mặt bằng định vị bu lông

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây:

Phần I: Kết cấu móng

Phần II: Kết cấu khung

Phần III: Kết cấu mái

Phần IV: Tổ chức thi công và an toàn lao động

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]