Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M – Phần III: Kết cấu máibao gồm đầy đủ các nội dung như:

- Mặt bằng giằng mái

- Mặt bằng xà gồ, giằng xà gồ

- Mặt bằng giằng cột

- Chi tiết cấu tạo xà gồ, giằng xà gồ, giằng cột và bảng thống kê cốt thép tương ứng

- Mặt bằng bố trí lanh tô

- Chi tiế cấu tạo lanh tô và bảng thống kê cốt thép

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây:

Phần I: Kết cấu móng

Phần II: Kết cấu khung

Phần III: Kết cấu mái

Phần IV: Tổ chức thi công và an toàn lao động

(b)

Date published: 20.04.2015 | 17:11
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
50 EP

Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M – Phần III: Kết cấu mái

Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M – Phần III: Kết cấu máibao gồm đầy đủ các nội dung như:

- Mặt bằng giằng mái

- Mặt bằng xà gồ, giằng xà gồ

- Mặt bằng giằng cột

- Chi tiết cấu tạo xà gồ, giằng xà gồ, giằng cột và bảng thống kê cốt thép tương ứng

- Mặt bằng bố trí lanh tô

- Chi tiế cấu tạo lanh tô và bảng thống kê cốt thép

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây:

Phần I: Kết cấu móng

Phần II: Kết cấu khung

Phần III: Kết cấu mái

Phần IV: Tổ chức thi công và an toàn lao động

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]