Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M – Phần IV: Tổ chức thi công bao gồm đầy đủ các nội dung như:

- Định vị bu lông móng

- Biện pháp thi công lắp cột

- Thi công lắp kèo thép

- Lắp dựng mái tôn

- Bản vẽ an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây:

Phần I: Kết cấu móng

Phần II: Kết cấu khung

Phần III: Kết cấu mái

Phần IV: Tổ chức thi công và an toàn lao động

(b)

Date published: 20.04.2015 | 17:09
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
15 EP

Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M – Phần IV: Tổ chức thi công

Hồ sơ thiết kế thi công kết cấu thép công trình Nhà điều hành bến xe – Kích thước 22M x 42M – Phần IV: Tổ chức thi công bao gồm đầy đủ các nội dung như:

- Định vị bu lông móng

- Biện pháp thi công lắp cột

- Thi công lắp kèo thép

- Lắp dựng mái tôn

- Bản vẽ an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Click để xem các phần liên quan theo như dưới đây:

Phần I: Kết cấu móng

Phần II: Kết cấu khung

Phần III: Kết cấu mái

Phần IV: Tổ chức thi công và an toàn lao động

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]