KT – Nhà bếp, nhà ăn, nhà bán trú Trường tiểu học 22,2 x 8,4M - 2 tầng
Date published: 03.09.2015 | 16:49
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
70 EP

Nhà bếp, nhà ăn, nhà bán trú Trường tiểu học 22,2 x 8,4M - 2 tầng

Hồ sơ thiết kế Nhà bếp, nhà ăn, nhà bán trú Trường tiểu học 22,2 x 8,4M - 2 tầng bao gồm 3 phần là:

1. Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật (định dạng word).

2. Bản vẽ (định dạng autocad):

* Phần Kiến trúc:

-Mặt bằng hiện trạng

-Mặt bằng các tầng

-Bản vẽ các mặt đứng, mặt cắt

-Các chi tiết kiến trúc

-Mặt bằng thang và các chi tiết thang

-Chi tiết khu vệ sinh

-Bản vẽ mặt bằng điện các tầng

-Sơ đồ cấp điện và bảng thống kê vật tư

-Mặt bằng chống sét

-Các chi tiết chống sét và bảng thống kê vật liệu

-Sơ đồ cấp nước

-Sơ đồ thoát nước

-Thống kê vật tư cấp, thoát nước

*Phần Kết cấu:

-Mặt bằng móng và chi tiết móng

-Các bảng thống kê thép

-Mặt bằng kết cấu các tầng

-Cấu tao khung K1, dầm

-Cấu tạo Lanh tô các tầng

-Mặt bằng đan thép các tầng

3. Dự toán công trình.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]