0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê ô đất 15,16 khu đô thị mới thành phố Cao Bằng hạng mục kết cấu

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ: Lô 15 + Lô 16

- KC.C.01 (A4): Mặt bằng định vị cột tầng 1-3

- KC.C.02 (A4): Mặt bằng định vị cột tầng áp mái

- KC.C.03 (A4): Chi tiết cột

- KC.C.04 (A4): Chi tiết cột

- KC.C.05 (A4): Chi tiết cột

- KC.D.01 (A4): Chi tiết dầm

- KC.D.02 (A4): Chi tiết dầm

- KC.D.03 (A4): Chi tiết dầm

- KC.D.04 (A4): Chi tiết dầm

- KC.D.05 (A4): Chi tiết dầm

- KC.D.06 (A4): Chi tiết dầm

- KC.D.07 (A4): Chi tiết dầm

- KC.D.08 (A4): Chi tiết dầm

- KC.D.09 (A4): Chi tiết dầm

- KC.M.01 (A4): Mặt bằng móng

- KC.M.02 (A4): Mặt bằng tường móng

- KC.M.03 (A4): Mặt bằng định vị cột

- KC.M.04 (A4): Chi tiết móng

- KC.M.05 (A4): Chi tiết móng

- KC.M.06 (A4): Chi tiết bể nước – bể phốt

- KC.M.07 (A4): Thống kê thép phần móng

- KC.MB.01 (A4): Mặt bằng kết cấu sàn tầng 2

- KC.MB.02 (A4): Mặt bằng kết cấu sàn tầng 3

- KC.LT.01 (A4): Mặt bằng lanh tô tầng 1

- KC.LT.02 (A4): Mặt bằng lanh tô tầng 2

- KC.LT.03 (A4): Mặt bằng lanh tô tầng 3

- KC.LT.04 (A4): Mặt bằng lanh tô tầng áp mái

- KC.QDC.01 (A4): Quy định chung tờ 1-4

- KC.QDC.02 (A4): Quy định chung tờ 2-4

- KC.QDC.03 (A4): Quy định chung tờ 3-4

- KC.QDC.04 (A4): Quy định chung tờ 4-4

- KC.TB.01 (A4): Chi tiết thang bộ

- KC.TB.02 (A4): Chi tiết thang bộ

- KC.TK.01 (A4): Thống kê thép cột

- KC.TK.02 (A4): Thống kê thép dầm

- KC.TK.03 (A4): Thống kê thép dầm

- KC.TK.04 (A4): Thống kê thép sàn

             

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg);

(nvt-upweb-acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi