Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- 03-A-001: Mặt bằng nhà để xe 2 bánh

- 03-A-002: Mặt cắt nhà để xe 2 bánh

- 03-A-003: Mặt đứng nhà để xe 2 bánh

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 17.09.2020 | 16:07
Available in Ebook

Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Kho trung chuyển hàng hoá – Hạng mục: Nhà để xe 2 bánh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- 03-A-001: Mặt bằng nhà để xe 2 bánh

- 03-A-002: Mặt cắt nhà để xe 2 bánh

- 03-A-003: Mặt đứng nhà để xe 2 bánh

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]