Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- 01-A-001: Mặt bằng trệt

- 01-A-002: Mặt bằng trần

- 01-A-003: Mặt bằng mái

- 01-A-004: Mặt đứng trục 21-1, 1-2, A-Q, Q-A

- 01-A-005: Mặt cắt 1-1, 2-2

- 01-A-006: Chi tiết mặt bằng vệ sinh

- 01-A-007: Chi tiết mặt đứng vệ sinh

- 01-A-008: Chi tiết dock 40 feet

- 01-A-009: Chi tiết dock 20 feet trục 1

- 01-A-010: Chi tiết dock 20 feet trục 21

- 01-A-011: Chi tiết chung

- 01-A-012: Thống kê cửa đi

- 01-A-013: Thống kê cửa sổ

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 01.09.2020 | 11:48
Available in Ebook

Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Kho trung chuyển hàng hoá – Hạng mục: Nhà kho

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- 01-A-001: Mặt bằng trệt

- 01-A-002: Mặt bằng trần

- 01-A-003: Mặt bằng mái

- 01-A-004: Mặt đứng trục 21-1, 1-2, A-Q, Q-A

- 01-A-005: Mặt cắt 1-1, 2-2

- 01-A-006: Chi tiết mặt bằng vệ sinh

- 01-A-007: Chi tiết mặt đứng vệ sinh

- 01-A-008: Chi tiết dock 40 feet

- 01-A-009: Chi tiết dock 20 feet trục 1

- 01-A-010: Chi tiết dock 20 feet trục 21

- 01-A-011: Chi tiết chung

- 01-A-012: Thống kê cửa đi

- 01-A-013: Thống kê cửa sổ

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]