0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Sở Giao thông vận tải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Năm 2013 là năm trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 – 2015 trong điều kiện nền kinh tế đất nước nói chung và của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn. Ngành GTVT phải đối diện với nhiều thách thức về nguồn vốn đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và tình hình tai nạn giao thông bất lợi. Với tinh thần quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và thực hiện Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 18/12/2012, ngành GTVT đã đoàn kết, thống nhất cao và nổ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành trên tất cả các mặt công tác

- Mục tiêu của Báo Cáo tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Sở Giao thông vận tải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Năm 2014 là năm bản lề có vai trò quan trọng quyết định kết quả thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 – 2015 với mục tiêu đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống cảng biển và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, ngành GTVT tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các công tác di dời sân bay Vũng Tàu, quy hoạch xây dựng trung tâm logistics của tỉnh và đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn. Chủ động phối hợp với Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cảng biển; Quy hoạch phát triển trung tâm logistics Cái Mép hạ, làm cơ sở triển khai xây dựng trung tâm logistics; Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặt mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí; Tiếp tục thực hiện các chương trình hậu kiểm về công tác vận tải, đào tạo sát hạch lái xe, hoạt động cảng bến thủy nội địa.

* Thời điểm lập Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Sở Giao thông vận tải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Sở Giao thông vận tải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi