0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

Cùng với mục tiêu “Tiếp tục triển khai thực hiện các định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, chú trọng bảo vệ môi trường; tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế” như Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 6 thông qua, ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã nỗ lực thi đua lao động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019

- Mục tiêu năm 2019:  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020 với nhiệm vụ trọng tâm “Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển,dịch vụ hậu cần cảng và du lịch”, Sở GTVT tiếp tục tham mưu thực hiện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ hệ thống cảng trung chuyển quốc tế Thị Vải – Cái Mép; Quy hoạch chi tiết Trung tâm logistics của tỉnh; Thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông; Nâng cao chất lượng công trình giao thông và công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái.Toàn ngành GTVT quyết tâm phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2019 được giao

* Thời điểm báo cáo: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của ngành Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi