0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quyết định Số: 2619 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tiên Yên

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 - Thời điểm ban hành: năm 2021

 * Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Thuyết minh:

Quyết định Số: 2619 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tiên Yên

 (ACUD-MyLinh-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi