0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Bảng tra chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng (QH vùng, QH chung, QH chi tiết....) theo TT05/2017/TT-BXD

Ngày 05/04/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2017 và thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng .

Để việc tính toán Các chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị được nhanh chóng và chính xác, chúng tôi đưa ra Mẫu bảng tra  chi phí lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2000, Quy hoạch chi tiết khu đô thị tỉ lệ 1/500, Quy hoạch chung xây dựng xã, Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn.

Đây là tài liệu được lập trên phần mền Excel với các tính năng tự động tính toán các chi phí lập đồ án quy hoạch theo TT05/2017/TT-BXD ( chi phí lập quy hoạch, chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, chi phí thẩm định quy hoạch, chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch… ) khi nhập thông số đầu vào: quy mô diện tích, quy mô dân số của khu quy hoạch vào bảng .

Tài liệu bao gồm 2 phần:

Phần 1: Bảng excel tính toán  tự động các chi phí lập đồ án quy hoạch : bao gồm 8 sheeet bảng biểu ( đã lập sẵn các loại chi phí lập đồ án quy hoạch theo TT05/2017/TT-BXD) với định dạng file (.XLS)

Bảng 1: Tổng hợp chi phí lập đồ án QH vùng

Bảng 2.1: Tổng hợp chi phí lập đồ án QH chung đô thị loại đặc biệt-loại

Bảng 2.2: Tổng hợp chi phí lập đồ án QH chung đô thị loại II-loại III

Bảng 2.3: Tổng hợp chi phí lập đồ án QH chung đô thị loại IV-loại V

Bảng 3 : Tổng hợp chi phí lập đồ án QH phân khu đô thị tỉ lệ 1/2000

Bảng 4 : Tổng hợp chi phí lập đồ án QH chi tiết khu đô thị tỉ lệ 1/500

Bảng 5 : Tổng hợp chi phí lập đồ án QH chung xây dựng xã

Bảng 6 : Tổng hợp chi phí lập đồ án QH chi tiết điểm dân cư nông thôn

Phần 2: Thông tư số 05/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (PDF)

Để tham khảo tài liệu Bảng tra hệ số theo QĐ số 79/QĐ/BXD ngày 15-2-2017. Có thể vào link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/bang-tra-he-so-theo-qd-so-79qdbxd-ngay-15-2-2017.html

Để tham khảo tài liệu Bảng tranhanh Báo giá dịch vụ Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng theo QĐ79/2017/QĐ-BXD. Có thể vào link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/bang-tranhanh-bao-gia-dich-vu-tu-van-thiet-ke-cac-cong-trinh-xay-dung-theo-qd792017qd-bxd.html

(Ht-ttmh)

 

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi