Hồ sơ biện pháp thi công – Nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ, bao gồm các nội dung sau:

- Thuyết minh biên pháp thi công

- Bản vẽ tổ chức thi công:

+ Mặt bằng biện pháp thi công đào đất bằng máy đào

+ Mặt bằng biện pháp thi công đào đất thủ công, phá đầu cọc và đổ lót

+ Mặt bằng biện pháp thi công đổ bê tông đài, giằng móng

+ Biện pháp thi công tường cổ móng và giằng

+ Biện pháp thi công san nền và đổ bê tông tạo phẳng sàn tầng 1

+ Cấu tạo máy ép cọc và một số biện pháp khác

+ Quy trình thi công ép cọc

+ Sơ đồ di chuyển máy ép cọc

+ Biên pháp thi công lát nền

+ Biện pháp thi công cột (đổ bê tông, buộc cốt thép)

+ Biện pháp thi công trát

+ Biện pháp an toàn lao động

+ Biện pháp an toàn vệ sinh môi trường

+ Biện pháp thi công ván khuôn cầu thang

+ Cốt pha dầm

+ Tiến độ thi công

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), bản vẽ file autocad (.dwg)

(haiseu80)

Date published: 10.08.2015 | 15:43
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
30 EP

Biện pháp thi công – Nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ

Hồ sơ biện pháp thi công – Nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ, bao gồm các nội dung sau:

- Thuyết minh biên pháp thi công

- Bản vẽ tổ chức thi công:

+ Mặt bằng biện pháp thi công đào đất bằng máy đào

+ Mặt bằng biện pháp thi công đào đất thủ công, phá đầu cọc và đổ lót

+ Mặt bằng biện pháp thi công đổ bê tông đài, giằng móng

+ Biện pháp thi công tường cổ móng và giằng

+ Biện pháp thi công san nền và đổ bê tông tạo phẳng sàn tầng 1

+ Cấu tạo máy ép cọc và một số biện pháp khác

+ Quy trình thi công ép cọc

+ Sơ đồ di chuyển máy ép cọc

+ Biên pháp thi công lát nền

+ Biện pháp thi công cột (đổ bê tông, buộc cốt thép)

+ Biện pháp thi công trát

+ Biện pháp an toàn lao động

+ Biện pháp an toàn vệ sinh môi trường

+ Biện pháp thi công ván khuôn cầu thang

+ Cốt pha dầm

+ Tiến độ thi công

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), bản vẽ file autocad (.dwg)

(haiseu80)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]