0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.pdf)

Trong giai đoạn phát triển mới cùng với sự đổi mới toàn diện của đất nước từ hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân được quan tâm hơn. Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo hướng công tác TDTT đi vào trọng tâm của đời sống cộng đồng. Ngành Văn hóa, Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều điều kiện và nhân tố thuận lợi để phát triển. Lợi thế cũng có tính quyết định lâu dài đó là truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sự thông minh sáng tạo của nhân dân trong lao động là truyền thống tốt đẹp và phong trào TDTT rộng rãi, mạnh mẽ liên tục qua nhiều thời kỳ.

Thể dục thể thao ngày nay không còn đơn thuần là những hoạt động có tính riêng biệt thuần túy hoặc bó hẹp trong phạm vi của các nhà chuyên môn, mà Thể dục Thể thao ngày nay đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người dân, mọi tầng lớp trong xã hội, nó là hoạt động tự nhiên của con người đặc biệt Thể thao thành tích cao là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển của ngành. Trong đó việc huấn luyện đào tạo vận động viên nhằm nâng cao thành tích thể thao ỉà vần đề then chốt “Thể thao thành tích cao là hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao của vận động viên, trong đó thành tích cao, kỷ lục thể thao được coi là giá trị văn hóa, là sức mạnh, là năng lực sáng tạo của con người ”. Sự phát triển kinh tế xã hội đã làm cho TDTT phát triến một cách vượt bậc, nó gắn liền với các hoạt động xã hội khác. Do đó để đóng góp tích cực và cụ thể việc thực hiện những mục tiêu tổng quát trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày 06/3/2003 Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 22/CT-TU. V/v phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở thực hiện việc chỉ đạo của Chỉ thị 17/ CT-TW ngày 23/10/ 2002 của Ban Bí thư TW Đảng về phát triển TDTT đến năm 2010. Ngành Văn hóa, Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu triển khai xây dựng Đề án “Phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015Đề án là cơ sở pháp lý khoa học, để tỉnh đầu tư đúng đối tượng, có trọng điểm, tạo ra sự phát triển cân đối tránh tình trạng lãng phí trong đầu tư.

- Được phê duyệt tại: QĐ số 05/2012/QĐ-UBND Đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thời điểm lập đề án: năm 2011

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi