0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án thành lập nhà hát ca múa nhạc dân tộc trên cơ sở nâng cấp đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.pdf)

Bà Rịa-Vũng Tàu là nơi hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch và chính du lịch đã đem lại nguồn thu lớn cho tỉnh. Với các loại hình du lịch đa dạng như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch hội nghị, sinh thái, du lịch tâm linh, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao… đã và đang ngày càng thu hút khách trong nước cũng như quốc tế đến với Bà Rịa-Vũng Tàu. Cùng với việc xây dựng các sản phẩn văn hóa du lịch hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của du khách và phát triển bền vững, việc thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh nhằm đa dạng loại hình hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động sẽ tạo sản phẩm độc đáo về nghệ thuật, góp phần quan trọng thu hút khách du lịch đến với Bà Rịa-Vũng Tàu, thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển.

- Được phê duyệt tại: Tờ trình số: 72 /TTr-SVHTT về việc phê duyệt Đề án thành lập Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Mục tiêu Đề án thành lập nhà hát ca múa nhạc dân tộc trên cơ sở nâng cấp đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, tạo cơ chế mới và mở rộng mô hình hoạt động; mở ra khả năng nghiên cứu, sưu tầm vốn văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu phát triển nghệ thuật biểu diễn trước cơ hội và thách thức mới. Với mô hình Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc sẽ có điều kiện phát hiện, bồi dưỡng, triển khai kế hoạch đào tạo, liên kết đào tạo, bổ sung hàng năm nguồn lực diễn viên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao tại địa phương; tiếp nhận và đào tạo chuyên sâu cho diễn viên của Nhà hát và diễn viên quần chúng - có thể xem là dự nguồn kế tiếp trong khi tỉnh chưa có trường nghệ thuật. Thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc với phong cách truyền thống-dân tộc - hiện đại, có điều kiện triển khai tìm tòi, nghiên cứu những tác phẩm nghệ thuật truyền thống và đề tài về Bà Rịa-Vũng Tàu, bảo tồn và phát huy các loại hình ca múa nhạc dân tộc của đất nước và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,qua đó nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của nhân dân địa phương, góp phần thực hiện đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc sẽ mở rộng khả năng tổ chức biểu diễn phục vụ thường xuyên hoặc theo định kỳ góp phần làm phong phú thêm sản phẩm nghệ thuật phục vụ khách tham quan du lịch, vốn là một thế mạnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Thời điểm lập đề án: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề án thành lập nhà hát ca múa nhạc dân tộc trên cơ sở nâng cấp đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Văn bản pháp lý

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi