0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch giao thông khu đô thị Dữu Lâu thành phố Việt trì

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Phần mở đầu

Chương 1: Sự cần thiết lập quy hoạch giao thông thành phố Việt Trì

Chương 2: Mục tiêu, nhiệm vụ và các căn cứ thiết kế đồ án

-Phần II: Phần nội dung

       Chương 1: Quy hoạch chung hệ thống giao thông

       Chương 2: Quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông

       Chương 3: Thiết kế tuyến đường phố

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật TL 1/2000

-    Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan TL 1/2000

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông TL 1/2000

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường TL 1/2000

-    Bình đồ và trắc dọc tuyến TL1/2000

-    Mặt bằng san nền và thoát nước TL 1/500

-    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500

       -    Bình đồ, trắc dọc và sơ bộ tuyến TL:1/500…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi