0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch giao thông thị xã Đông Hà tỉnh Quảng Trị

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần mở đầu:

1: Sự cần thiết quy hoạch

2: Các căn cứ thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị

3: Mục tiêu và nhiệm vụ đồ án

4: Pham vi và giới hạn nghiên cứu

-Phần nội dung:

        Chương 1: Hiện trạng tổng hợp và đánh giá hiện trạng hệ thống giao thông thị xã

        Chương 2: Định hướng pháp triển không gian

-Phần quy hoạch chi tiết:

       Chương 1: Quy hoạch chi tiết khu chức năng

       Chương 2: Nội dung quy hoạch chi tiết

       Chương 3: Thiết kế tuyến

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-    Bản đồ địa hình và hiện trạng thị xã TL 1/10000

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2020, TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông đến năm 2020, TL 1/10000

-    Bản đồ đánh giá hiện trạng và quỹ đất xây dựng khu đô thị nam Đông Hà TL 1/2000

-    Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu đô thị nam Đông Hà TL 1/2000

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông khu đô thị nam Đông Hà TL 1/2000

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường khu đô thị nam Đông Hà TL 1/2000

-    Mặt bằng và trắc dọc sơ bộ tuyến TL1/2000

-    Bản vẽ điều phối ngang, dọc tuyến, tích lũy đất TL 1/500

-    Bình đồ và trắc dọc kỹ thuật tuyến đường TL 1/500

-    Mặt bằng san nền và thoát nước mưa tuyến đường TL 1/500

       -    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500….(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi