0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư – Quy hoạch Khu B3 khu đô thị, nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc –Tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần hồ sơ:

1.Thuyết minh

2.Ảnh quy hoạch:

QH01-Sơ đồ vị trí và các mối liên hệ vùng

QH02-Bản vẽ tổng hợp hiện trạng

QH03-Bản vẽ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội

QH04-Sơ đồ ý tưởng cơ cấu

QH05-Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

QH06-Bản vẽ định hướng phát triển không gian

QH07-Bản vẽ khung thiết kế đô thị

QH08-Bản đồ quy hoạch giao thông

QH09-Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

QH10-Bản vẽ quy hoạch mạng lưới cấp điện

QH11-Sơ đồ hiện trạng và ý tưởng quy hoạch

QH12-Sơ đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH13-Khung thiết kế đô thị - Phối cảnh tổng thể

QH14-Sơ đồ liên hệ vùng, đánh giá hiện trạng, ý tưởng quy hoạch

QH15-Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan

QH16-Thiết kế đô thị

QH17-Sơ đồ phân tích hiện trạng tổng hợp và ý tưởng quy hoạch

QH18-Sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan

QH19-Thiết kế đô thị và hình minh họa

Tài liệu được định dạng file Ảnh(.jpg), Thuyết minh định dạng file word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi