Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Đặng Kim Dung

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: KTS. Lê Thắng

Tên đồ án: Nhà máy xử lý nước thải Nam Sơn – Sóc Sơn - Hà Nội

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và phân tích hiện trạng

2-Mặt bằng tổng thể

3-Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nhà máy

4-Phối cảnh tổng thể

(bnt)

Date published: 17.08.2014 | 23:35
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Nhà máy xử lý nước thải Nam Sơn – Sóc Sơn - Hà Nội

Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Đặng Kim Dung

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: KTS. Lê Thắng

Tên đồ án: Nhà máy xử lý nước thải Nam Sơn – Sóc Sơn - Hà Nội

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và phân tích hiện trạng

2-Mặt bằng tổng thể

3-Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nhà máy

4-Phối cảnh tổng thể

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]