Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Đoàn Tùng Dương

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: KTS. Nguyễn Văn Đỉnh

Tên đồ án: Trung tâm văn hóa giải trí Hải Phòng

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và phân tích ý tưởng

2-Mặt đứng công trình

3-Phối cảnh ngoại thất, phối cảnh góc công trình

4-Ý tưởng điều hòa, thông gió

5-Ý tưởng kết cấu công trình

(bnt)

Date published: 19.08.2014 | 16:47
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Trung tâm văn hóa giải trí Hải Phòng

Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Đoàn Tùng Dương

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: KTS. Nguyễn Văn Đỉnh

Tên đồ án: Trung tâm văn hóa giải trí Hải Phòng

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và phân tích ý tưởng

2-Mặt đứng công trình

3-Phối cảnh ngoại thất, phối cảnh góc công trình

4-Ý tưởng điều hòa, thông gió

5-Ý tưởng kết cấu công trình

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]