Quy trình thí nghiệm đường ô tô
Date published: 17.04.2014 | 17:40
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Bài giảng Thí nghiệm đường ô tô - Nguyễn Biên Cương

Thí nghiệm đá dăm:

Thí nghiệm cát:

Nội dung của giáo trình trình bày các vấn đề về thí nghiệm đá dăm và cát, xác định độ chặt, độ rỗng, thể tích xốp của đá dăm, thí nghiệm kiểm tra chất lượng mặt đường… (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]