Quy trình thi công đường giao thông
Date published: 17.04.2014 | 17:25
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Bài giảng tổ chức thi công- Nguyễn Biên Cương

Nội dung bài giảng tổ chức thi công nêu ra các phương pháp tổ chức thi công, các phương pháp thiết kế tổ chức thi công, cung cấp vật tư và tổ chức vận chuyển, quản lý kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu…( lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]