Tài liệu trình bày 15 phương pháp hóa lý để xử lý nước khác nhau như phương pháp keo tụ tạo bông, kết tủa hóa học, phương pháp lắng, phương pháp trung hòa, trao đổi…
Date published: 03.04.2014 | 11:01
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Basic Physical_Chemical Processes In Water Treatment

Tài liệu trình bày 15 phương pháp hóa lý để xử lý nước khác nhau như phương pháp keo tụ tạo bông, kết tủa hóa học, phương pháp lắng, phương pháp trung hòa, trao đổi… (ct)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]