Cuốn sách này trình bày các phương pháp thiết kế tính toán để xây dựng nền đường đắp cao trên đất yếu, các phương pháp mới về cấu tạo và thi công nền đường đắp, sử dụng vật liệu đắp tr
Date published: 26.03.2014 | 14:28
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Công trình trên nền đất yếu trong điều kiện Việt Nam

Nhóm tác giả: GS.Nguyễn Thành Long, GS.TSKH. Lê Bá Lương, KS. Nguyễn Quang Chiêu, TS. Vũ Đức Lực

Trường đại học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

 

Cuốn sách này trình bày các phương pháp thiết kế tính toán để xây dựng nền đường đắp cao trên đất yếu, các phương pháp mới về cấu tạo và thi công nền đường đắp, sử dụng vật liệu đắp trên đường, đặc biệt là vật liệu nhẹ, các vật liệu xử lý nền đất yếu, các biện pháp phụ trợ để đảm bảo ổn định nền đường đắp trên đất yếu.

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]