0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Design Guide for Composite Highway Bridges

Design Guide for Composite highway Bridges covers the design of continuous composite bridges, with both compact and non-compact sections, and simply supported composite bridges of the ‘slab-on-beam’ form of construction. (ct)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: