Khái niệm về hệ thống giao thông, Vai trò giao thông đô thị, tổ chức hệ thống giao thông.
Date published: 22.03.2014 | 10:59
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Đường đô thị và tổ chức giao thông

Biên soạn: Bùi Xuân Cậy

Giáo trình “Đường đô thị và tổ chức giao thông” là một môn học chuyên môn chính trong chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng cầu đườngcho các ngành kỹ thuật… (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]