Cuốn sách Geotechnical rish in rock tunnels (Nguy cơ địa kỹ thuật trong đường hầm đá) xem xét việc xây dựng, tính an toàn, tài chính, kiểm soát, hoạt động thăm dò và bảo trì đường hầm đá
Date published: 02.04.2014 | 10:17
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Geotechnical risk in rock tunnels

Đường hầm có một mức độ rủi ro cao nên phải được đánh giá nghiêm túc và quản lý chặt chẽ. Công trình ngầm giao và tương tác với các vật liệu tự nhiên, kết hợp với đặc tính của chúng tạo thành các thành phần cấu trúc tạo nên của sự ổn định của mình. Vì lý do này phân tích rủi ro địa kỹ thuật được thực hiện ở tất cả các giai đoạn xây dựng đường hầm, từ thiết kế cho đến bảo trì sau xây dựng. Phân tích các nguy cơ địa kỹ thuật liên quan đến một nhóm các nghiên cứu dẫn đến việc xác định và đánh giá những khả năng tiềm năng của lỗi và hậu quả sự cố xảy ra. Cuốn sách Geotechnical rish in rock tunnels (Nguy cơ địa kỹ thuật trong đường hầm đá) xem xét việc xây dựng, tính an toàn, tài chính, kiểm soát, hoạt động thăm dò và bảo trì đường hầm đá. Các chuyên gia nổi tiếng sẽ thảo luận về đánh giá và quản lý rủi ro, dựa trên cả những lý thuyết tiên tiến và kinh nghiệm thực tế. Cuốn sách có sự tham gia của một loạt các chuyên gia như các nhà đầu tư, nhà thiết kế, chuyên gia tư vấn và các nhà thầu trong việc lập kế hoạch, xây dựng và quản lý đường hầm. (ct)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]