0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giải pháp quy hoạch và xây dựng hệ thống thoát nước đô thị bền vững

Trung tâm kỹ thuật môi trường (CEE)

Thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường là những nội dung quan trọng trong quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thấp kém và trong đó có thoát nước mưa, nước thải đăc  biệt ảnh hưởng đến đời sống con người như: môi trường ô nhiễm, bệnh tật, ngập ứng, lụt lội, mất đi tính hấp dẫn cũng như sự phát bền vững cuả đô thị. Chính vì vậy thực hiện các giải pháp quy hoạch và xây dựng hệ thống thoát nước đô thị bền vững là vô cùng cần thiêt để đô thị phát triển bền vững và con người có được cuộc sống an toàn và văn minh.

(ht-ttd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi