Lập các quy trình về giám sát các công trình giao thông.
Date published: 19.03.2014 | 17:37
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Giám sát xây dựng công trình giao thông

Nội dụng của bài giảng này trình bày đầy đủ về quản lý đầu tư xây dựng trong ngành giao thông vận tải, quản lý chất lượng, công tác giám sát và các bài học kinh nghiệm giám sát xây dựng công trình giao thông…(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]