Quy trình thiết kế lớp kết cấu áo đường,
Date published: 15.04.2014 | 17:32
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

giảng Xây dựng mặt đường ô tô- Nguyễn Biên Cương

Chương 1

Nội dung của giáo trình trình bày lý thuyết giúp cho sinh viên nghiên cứu trước bài giảng để tiếp thu được các kiến thức cốt lõi va bổ sung các kỹ năng tính toán, thiết kế.. (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]