Bài giảng cấu tạo và xâydựng mặt đường giao thông
Date published: 18.02.2014 | 16:46
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Giáo trình Cấu tạo mặt đường và trình tự xây dựng chung mặt đường ôtô

Trong thiết kế và xây dựng hệ thống giao thông  hiện nay người ta rất chú trọng đến việc lựa chọn  “kết cấu áo đường” . Tùy thuộc vào tính chất, quy mô công trình mà sử dụng “kết cấu áo đường cứng” hay “ kết cấu áo đường mềm” nhưng  phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật.  Giáo trình là tổng thể các bước từ phân tích kết cấu áo đường, nguyên lý lựa chọn các vật liệu làm các lớp áo đường rồi đưa ra trình tự thi công và nghiệm thu cho từng lớp kết cấu áo đường .

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]