0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
60 EP
Giáo trình tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

 - Người soạn Giáo trình tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005: GS.TS. Nguyễn Đình Cống

- Giáo trình tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 bao gồm 6 phần:

 + Chương 1: Cấu kiện chịu nén

 + Chương 2: Cấu kiện chịu kéo

 + Chương 3: Cấu kiện chịu xoắn

 + Chương 4: Sự chịu lực cực bộ

 + Chương 5: Tính toán về khe nứt

 + Chương 6: Độ võng

* Giáo trình tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 xuất bản năm: 2008

* Thành phần bao gồm:

+ Thuyết minh Giáo trình tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi