Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước ngầm
Date published: 15.04.2014 | 18:29
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Sổ tay kỹ thuật xử lý nước ngầm - Gree

Việt Nam là quốc gia có nguồn nước ngầm phong phú về trữ lượng và khá tốt và chất lượng, nước ngầm tồn tại trong lỗ hổng và vết nứt của đất đá được tạo thành trong giai đoạn trầm tích đất đá hoặc do sự thẩm thấu của nguồn nước mặt, nước mưa…(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]