0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Thủy văn công trình, 1993

Cuốn sách được dùng cho môn học Thủy văn công trình. Nội dung của môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về sự hình thành dòng chảy sông ngòi, các phương pháp nghiên cứu, tính toán để thiết kế hệ thống.

Cuốn sách chia thành hai phần: phần một – tính toán thủy văn, phần hai – điều tiết dòng chảy bằng hồ chứa.

Trong phần một, sau khi cung cấp những kiến thức cơ bản về tính quy luạt của dongc chảy sông ngòi, cuốn sách sẽ trình bày các phương pháp tính toán xác định các đặc trưng thủy văn thiết kế phục vụ cho quy hoạch và thiết kế hệ thống nguồn nước.

Phần hai trình bày nguyên lý cơ bản của cân bằng nước và cùng cấp những phương pháp tính toán điều tiết dòng chảy bằng kho nước và nguyên tắc lựa chọn các thông số cấu trúc của hệ thống nguồn nước.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi