Cuốn sách này trình bày tổng quan về 20 trường hợp sụp đổ cầu rất thú vị và nổi tiếng trên thế giới trong hai thế kỷ qua. Mỗi trường hợp được mô tả chi tiết và phân tích sự thất bại bằng
Date published: 07.03.2014 | 21:54
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Understanding bridge collapsesc

Cuốn sách này trình bày tổng quan về 20 trường hợp sụp đổ cầu rất thú vị và nổi tiếng trên thế giới trong hai thế kỷ qua. Mỗi trường hợp được mô tả chi tiết và phân tích sự thất bại bằng những nguyên nhân đã được công nhận và trong một số trường hợp, bởi các lý thuyết mới. (ct)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]